EN
FR
Preferans
Kache imaj yo
Lang
Lajan
Peyi
5
...
...
...
...
Manje & Bwason
Manje & Bwason
Quinta do morgado
Manje & Bwason
Manje & Bwason
Quinta do morgado
Haïti, Ouest, Port-au-Prince

6.8 USD

Telefòn
+509 4917 2405
Mesaj
Ajoute
Fè yon òf
Ou gen youn pou vann?
121 vizit
Pibliye 5 mwas de sa
Deskripsyon
Un bon vin très délicieux et fermenté. Ce vin vient du Brésil et est très vendu dans les pays de la Caraïbes, plus particulièrement en Haïti. Le volume d'alcol est 10% et la quantité est 750 ml. Si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas acheter ce produit, il vous est strictement interdit de le consommer.
Dènyèman aktif
Konsèy pratik
  • Pa peye anvan ou resevwa pwodwi a.
  • Mande dokiman / resi si sa posib.
  • Enspekte pwodwi a anvan ou achte l.
  • Rankontre vandè a nan yon plas piblik epi pa ale pou kont ou.
  • Peye apre ou fin wè ak resevwa pwodwi a.
  • Si bagay la twò bon, fè atansyon.

Loading ...

 
ENSKRI GRATIS
Go
© 2018 - 2021 kibagay.com - All rights reserved.